ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ค้นหาข้อมูลบุคลากร

สรุปจำนวนบุคลากรแยกประเภท (ข้อมูล ณ พ.ค. 61)

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนจำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 2  สรุปจำนวนบุคลากรประเภทต่างๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน  จำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 3  จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจำแนกตามประเภทบุคลากร

ตารางที่ 5-8 จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานจำแนกตามประเภท สายงาน และสังกัด

ตารางที่ 9-10 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ

ตารางที่ 11-12 จำนวนบุคคลากรสายวิชาการ จำแนกตามสายงานและสังกัด

ตารางที่ 13 แสดงจำนวนบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนที่ปฏิบัติงานสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา และสังกัด

ตารางที่ 14  แสดงจำนวนบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนที่ปฏิบัติงานสายวิจัย* จำแนกตามวุฒิการศึกษา และสังกัด

ตารางที่ 15  แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน วิทยาเขตกำแพงแสน

ตารางที่ 16  แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตาม ตำแหน่งทางวิชาการและสังกัด

ตารางที่ 17-18 จำนวนตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงาน สายสนับสนุน

ตารางที่ 19   แสดงจำนวนตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการและสายสนับสนุน

ตารางที่ 20   แสดงข้อมูลบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสนจำแนกตามเพศของแต่ละกลุ่มบุคลากร

ตารางที่ 21  แสดงข้อมูลข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน ที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ ปี 2561 – 2565

ตารางที่ 22-23 จำนวนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามกลุ่มอายุ และกลุ่มอายุงาน

ตารางที่ 24  แสดงจำนวนข้าราชการ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 26  แสดงจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน  จำแนกตาม  วุฒิการศึกษา

ตารางที่ 27 แสดงจำนวนพนักงานราชการ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 28 แสดงจำนวนลูกจ้างประจำ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน  จำแนกตามกลุ่มงาน

ตารางที่ 29 แสดงจำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน จำแนกตาม วุฒิการศึกษา

ตารางที่ 30  แสดงจำนวนลูกจ้างชาวต่างประเทศ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 31  แสดงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน

ตารางที่ 32  แสดงจำนวนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน

ตารางที่ 33  แสดงข้อมูลจำนวนตำแหน่งทางการบริหารหน่วยงานในสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน

ตารางที่ 34  แสดงประเภทสวัสดิการที่บุคลากรแต่ละประเภทได้รับ
สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประเภท
รวม (คน)
  ข้าราชการ
85
  พนักงานมหาวิทยาลัย
943
  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
704
  พนักงานราชการ
15
  ลูกจ้างชั่วคราว
13
  ลูกจ้างประจำ
185
  ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
19
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
11
  ผู้มีความรู้ความสามารถ
2
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1977
 
ข้อมูลจาก :  งานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

จำนวนผู้ใช้ระบบ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday105
mod_vvisit_counterYesterday59
mod_vvisit_counterThis week221
mod_vvisit_counterLast week665
mod_vvisit_counterThis month2192
mod_vvisit_counterLast month2183
mod_vvisit_counterAll days275760

We have: 1 guests, 2 bots online
Your IP: 54.80.102.170
 , 
Today: Aug 22, 2018